VII Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy - 27-28.09.2019, Kraków: sprawozdanie
VII Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy - 27-28.09.2019, Kraków: sprawozdanie Drukuj Email
piątek, 08 listopada 2019 10:32
 

      W dniach 27-28.09.2019 odbył się w Krakowie VII Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy. Uczestniczyło w nim 250 osób z polski i zagranicy. Na program Kongresu składało się 49 wykładów, 18 plakatów oraz dyskusja okrągłego stołu. Głównymi tematami poruszanymi na Kongresie była osteoporoza, osteoartroza oraz sarkopenia i starzenie się.

    Na VII Środkowo Europejskim Kongresie Osteoporozy i Osteoartrozy omówiono między innymi aktualne problemy leczenia osteoporozy w Polsce stwierdzając, że na 2 700 000 osób chorujących na osteoporozę, leczonych jest jedynie 200 tysięcy, co oznacza że 93% pozostaje nieleczonych. Zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia w Polsce Systemu Zapobiegania Złamaniom FLS (Fracture Liaison Service), który w Szkocji obejmuje aż 100% oddziałów urazowych.

    W trakcie obrad przedstawiono najnowsze osiągnięcia i kontrowersje z zakresu diagnostyki i terapii osteoporozy, osteoartrozy i sarkopenii. Jedną z ważniejszych sesji była sesja pt.: „Długoterminowe leczenie osteoporozy”, omawiająca kluczowe pytania: Jak długo leczyć? Czy przerwać leczenie? Jakie są skutki leczenia długoterminowego? Przede wszystkim stwierdzono, że należy leczyć pacjenta tak długo, jak istnieje u niego zwiększone ryzyko złamania. Obecnie dysponujemy dziesięcioletnim okresem obserwacji leczenia bisfosfonianami i denosumabem. Standardem w postępowaniu z pacjentem jest weryfikacja wyników leczenia po 3 latach leczenia dożylnego i po 5 latach doustnego oraz w razie konieczności rozważenie zastosowania przerwy w leczeniu. W procesie decyzyjnym należy wziąć pod uwagę, że przerwa w leczeniu antyresorpcyjnym zmniejsza ryzyko wystąpienia złamania atypowego, ale są też doniesienia o zwiększeniu ryzyka „typowego” złamania osteoporotycznego. Należy pamiętać, że po odstawieniu denosumabu następuje obniżenie gęstości mineralnej kości i by temu zapobiec standardem jest podawanie dożylnie kwasu zoledronowego. Wytyczne zostały opublikowane przez ECTS (E.Tsourdi at al., Bone 105 (2017) 11–17).

    Ogromny wkład naukowy do Kongresu wnieśli goście zagraniczni: Prof. Steven Cummings (USA), Prof. John A. Kanis (Wielka Brytania), Prof. Vladimir Palicka (Czechy), Prof. Socrates E. Papapoulos (Holandia), czy Prof. Jean-Yves Reginster (Belgia). Symultaniczne tłumaczenie umożliwiło bardzo żywą dyskusję w trakcie obrad z uczestnikami Kongresu.

       Prof. J. Kanis przedstawił wyniki badania SCOOP, które wykazało, że wprowadzenie metody FRAX zmniejszyło liczbę złamań bkku. Z kolei Prof. S. Cummings wykazał, że leczenie antyresorpcyjne nie zmniejsza śmiertelności u pacjentów, co postulowały inne publikacje. Jednocześnie zaobserwowano wzrost śmiertelności po złamaniu bkku u pacjentów w Polsce w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej co przedstawił Prof. W. Glinkowski w swoim wykładzie „Śmiertelność po złamaniu bkku w Polsce”. Prof. S. Papapoulos przedstawił wyniki badania „head to head”, które wykazało większą skuteczność romososumabu w redukcji ryzyka złamania niż w przypadku alendronianu.

      W dyskusji okrągłego stołu omówiono trudne problemy terapeutyczne w warunkach polskich, jak: złamania niskoenergetyczne w osteopenii, złamania kręgosłupa u kobiety z przeciwwskazaniami do stosowania leków doustnych oraz postępowanie w sytuacji nieskuteczności leczenia antyresorpcyjnego. Uczestnicy Kongresu mieli również możliwość wzięcia udziału w kursie nowej metody diagnostycznej: „Ultrasonograficzna densytometria metodą REMS w nowoczesnej diagnostyce osteoporozy”.

       Tegoroczny Kongres był okazją do świętowania 25-lecia Konferencji Osteoporozy w Krakowie - I Sympozjum Osteoporozy odbyło się w 1994r. W ciągu tych wszystkich lat zorganizowaliśmy 15 konferencji, 2 kursy osteoporozy i 4 kursy Systemu Zapobiegania Złamaniom. Na konferencjach w Krakowie gościliśmy 6 392 uczestników z kraju i zagranicy. Przedstawionych zostało 600 prezentacji przez 53 wykładowców z zagranicy i 125 z Polski, co przyczyniło się do wielu innowacji w diagnostyce i leczeniu osteoporozy nie tylko w Krakowie, ale również w całej Polsce.

       VII Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy po raz pierwszy odbył się w nowej lokalizacji, którą był nowoczesny budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego Auditorium Maximum ul. Krupnicza 33. Obiekt zlokalizowany jest w samym centrum Krakowa, co również wpłynęło na zadowolenia uczestników. Poniżej wypowiedź Prof. Jean-Yves Reginster: “…thank you, for having so wonderfully organized the meeting, last Saturday, in Krakow. I was impressed by the new facilities that you are now using. They are just outstanding and being so close from the city center gave me the opportunity of visiting the old town... I will keep wonderful memories of this lecture…” .

     VII Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy w Krakowie odbył się również dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, któremu składamy podziękowania.

    S
treszczenia z tegorocznego VII Środkowo Europejskiego Kongresu Osteoporozy i Osteoartrozy dostępne są na Portalu. Jubileuszowy Album 25-lecia Konferencji w Krakowie można pobrać ze strony www

                                                                                                          Przygotował: Prof. E. Czerwiński
 
© Polski Portal Osteoporozy 2003-2020.
portal@osteoporoza.pl - www.osteoporoza.pl